Click to scroll down to the content section

Lørenskog Ju Jitsu er en nonprofit som drives av Lars Offerdal, Monika Roger, Andre Offerdal og mange gode hjelpere. Vi etablerte oss i juni 2011, og vi har som eneste formål å formidle kunnskap og ferdigheter innen Ju Jitsu. Hos oss lærer du å ta vare på deg selv på en god og trygg måte. All undervisning og trening er basert på et gjennomarbeidet curriculum. Både nye og erfarne utøvere har enkelt oversikt over hvor de er, og hvor de skal. Dette gjør at du lærer fortere, og du lærere bedre. Våre medlemmer er en god blanding av nye og erfarne utøvere, med en felles iver for Ju Jitsu. Inkludering, treningsglede, og en sterk tro på personlig utvikling sammen med andre, preger vårt fokus.

Vi har egne lokaler på Skårersletta 60, Lørenskog. Her har vi to treningssaler og over 200 m2 matteareal, romslige garderober og hyggelige arealer for å slappe av mellom treningsøkter. Det er godt med parkeringsplasser, og busstopp rett over veien.

Hovedinstruktør i Lørenskog Ju Jitsu Klubb er Lars Offerdal. Første gang Lars tråkket inn på en Ju Jitsu matte var i 1982. Siden den gang har det blitt mange tiår med trening og instruksjon for både barn, voksne og profesjonelle. Lars har med seg et instruktør team bestående av John Aarvik, Marek Fenczak og Andre Offerdal. Dette er voksne, dyktige gutter med variert kamp kunst erfaring og mange års Ju Jitsu trening sammen med Lars.

Ju Jitsu er en kamp kunst som utøves over store deler av verden. Det handler i utgangspunktet om selvforsvar, men i tillegg har Ju Jitsu utviklet seg til en stor kampsport med internasjonale konkurranser. Goshin Ju Jitsu har et rent fokus på selvforsvar, og er bygget på både tradisjonell Japansk Ju Jitsu og den mer moderne Brasilianske Jiu Jitsu. Goshin Ju Jitsu er solide og fleksible teknikker fundamentert på et sett med prinsipper. Survival Mindset - Distance Management - Energy Efficiency. Goshin Ju Jitsu treningen har en naturlig kampsport side. Det er meget allsidig bruk av kroppen, med stort utbytte for både muskler og kondisjon.
LES MER…

Goshin Ju Jitsu Curriculum utarbeidet av Lars Offerdal Sensei ble lansert første gang i 2009. Applikasjon og variasjon av Ju Jitsu teknikker er alltid i utvikling, og i 2017 ble ny versjon lansert med noen strukturelle endringer. Komplett inneholder Goshin Ju Jitsu Curriculum mange hundre teknikker, og det er derfor delt i tre hoveddeler.

Første del er BASICS programmet, som er for de som er helt nye og utøvere som har trent litt. Ingen forkunnskaper er nødvendig. BASICS omfatter 56 teknikker, fordelt på 20 faste leksjoner. Timene gjennomføres fortløpende fra semesterstart. Det anbefales, men er ikke nødvendig, å ta timene i rekkefølge.

Andre del er REFLEX programmet, som er for alle utøvere fra Gult belte og oppover. REFLEX omfatter spesifikke situasjoner og kategorier, som håndteres ved å appellere kombinasjoner av teknikker. Klassen er nivå basert, hvor deler av undervisningen er felles og deler er i grupper.

Tredje del er MASTERY programmet, som omfatter alle teknikkene i Goshin Ju Jitsu. Timene gjennomføres med et roterende fokus på temaene Avoid/Escape, Control, Submit. Klassen er nivå basert, hvor deler av undervisningen er felles og deler er i grupper.

Med bakgrunn i pedagogisk struktur, og som motiverende faktor, har Goshin Ju Jitsu et beltesystem. Første belte i Goshin Ju Jitsu er det hvite belte. Dette deles ut til helt nye utøvere. Fargen hvit symboliserer åpenhet for masse ny kunnskap. For å oppnå de neste belter (gult, orange, grønt, blått, brunt, sort) stilles det krav til både erfaring, holdning og ferdigheter. Beltefargene blir mørkere etterhvert som utøver stiger i gradene, noe som symboliserer at utøveren tilegner seg mer og mer kunnskap.

Det er i utgangspunktet ikke nødvendig for utøvere å oppnå nye belter for å lære Ju Jitsu. Men for å sikre god utvikling, både hva gjelder kvalitet og trygghet, er det satt noen krav. Det første kravet er Gult belte for å delta i REFLEX klassen. Kravet er til fordi REFLEX trening som oftes krever at utøver behersker grunnleggende forhold som f.eks. fallteknikker.

Det andre kravet er Grønt belte for å delta i MASTERY klassen. Kravet er til for å sikre at utøver har verifisert sin kunnskap fra BASICS og med det har nok byggeklosser på plass til å kunne trene temabasert.