Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for de underliggende personopplysningene er Lørenskog Ju Jitsu Klubb, organisasjons nummer: 997 019 687

Formål

Formålet med behandlingen er å gi deg best mulig tilpasset informasjon om klubben, våre leveranser og til å sende deg informasjon som vi mener er relevant for deg i din relasjon til oss. Lørenskog Ju Jitsu Klubb behandler personopplysninger om medlemmer for å kunne gjennomføre den utdanning og trening som avtales.

Lovlig grunnlag

Lovlig grunnlag for håndtering av data for våre medlemmer er personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle avtalt leveranse. Opplysninger benyttes til samhandling om pågående leveranser, samt til utsendelse av invitasjon til våre arrangementer. Lovlig grunnlag for personer som besøker våre nettsider er berettiget interesse der hvor det er nødvendig at vi har denne informasjonen for å kunne imøtekomme din forespørsel.

Hvilke personopplysninger behandles

For medlemmer er dette navn, fødselsdato, telefonnummer, mailadresse, medlemskategori, deltakelse på våre arrangementer og aktiviteter på våre nettsider. For besøkende / brukere av våre nettsider er dette nettleser innstillinger og IP-adresse.

Hvor personopplysninger hentes

For medlemmer gjøre dette gjennom medlemsregistrering og oppdateringer, samt ifm arrangementer. For besøkende / brukere av våre nettsider er dette fra sporing av IP-adresse via cookies (informasjonskapsler).

Frivillighet

Det er frivillig å gi fra seg sine personopplysninger til Lørenskog Ju Jitsu.

Sletting og arkivering av opplysningene

Personopplysninger skal slettes når det ikke lenger er et formål og et lovlig grunnlag for å behandle de. Opplysningene som må arkiveres, tilgangs begrenses til kun de som må ha tilgang.

Rettigheter for den registrerte

Du som er registrert hos oss har retten til innsyn i dine personopplysninger. Du kan også korrigere, slette og begrense behandlingen om deg selv. Du har også innsigelsesrett og kan protestere på behandlingen. Alle opplysninger som du selv har gitt samtykke til, kan du også ta med deg til en annen virksomhet. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke og har rett til å klage til tilsynsmyndigheten. Dersom dine personopplysninger skal brukes til et annet formål enn det som er avtalt, skal du informeres og du kan protestere på behandlingen om du ønsker det. Det er Norsk lovverk som gjelder.

Hvordan opplysningene sikres

Opplysningene dine sikres ved hjelp av en internkontroll med klare rutiner og sikkerhetsinstrukser for håndtering av personopplysninger samt tekniske løsninger for å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det er kun de som har behov for å behandle dine personopplysninger som har tilgang og/eller adgang til å gjøre dette.

Kontaktinformasjon

Dersom du som er registrert hos oss ønsker å utøve dine rettigheter, ta kontakt.